TEMATY SZKOLEŃ

WYKAZ SZKOLEŃ TURBO Refinish
Nazwa Szkolenia Czas Trwania
Ilość dni
Opis szkolenia Cele szkolenia
Aplikacja Podstawowa 1 Te podstawowe seminarium szkoleniowe ma na celu zapewnienie lakiernikom przekazanie kompleksowej wiedzy na temat produktów i ich właściwego stosowania w środowisku lakierni. Nadaje się głównie lakierników, którzy mają niewielkie doświadczenie i / lub nie znają stosowania produktów TURBO®. Prawidłowe korzystanie z produktów TURBO® Systemu TURBOFLOW B w różnych warunkach przetwarzania, wraz z odpowiednimi procesami obróbki wstępnej, tak aby zagwarantować najwyższej klasy wykończenie i wysoką niezawodność procesu.
Aplikacja zaawansowana 2 Zaawansowane szkolenie ma na celu zapewnienie lakiernikom przekazanie kompleksowej wiedzy na temat produktów i ich właściwego stosowania w środowisku lakierni. Szczególnie z wykorzystaniem metody cieniowania.Nadaje się głównie lakierników, którzy mają już doświadczenie i / lub znają stosowanie produktów TURBO®. Prawidłowe korzystanie z produktów TURBO® Systemu TURBOFLOW B w różnych warunkach przetwarzania, wraz z odpowiednimi procesami obróbki wstępnej, tak aby zagwarantować najwyższej klasy wykończenie i wysoką niezawodność procesu z perfekcyjnym opanowaniem metody cieniowania.
Lakierowanie i Naprawa Tworzyw Sztucznych 1 Te eksperckie szkolenie ma na celu zapewnienie lakiernikom przekazanie wiedzy dotyczącej produktów i metod naprawy tworzyw sztucznych. Skierowane do lakierników, którzy opanowali szkolenia z aplikacji podstawowej i zaawansowanej. Prawidłowa naprawa tworzyw sztucznych. Opanowanie metody lakierowania z uwzględnieniem wszystkich produktów oraz lakierów Turbo Matt i Satin.
Spot Paint 2 Szkolenie dedykowane dla lakierników w wysoką umiejętnością lakierowania produktami TURBO. Motywowane dużą rotacją napraw w warsztacie. Sprzedaż usług dodatkowych, umiejętność naprawy w formacie A4, poprawa rentowności warsztatu oraz przepływu napraw w serwisie
Wady Lakiernicze 1 Seminarium ma na celu zapenienie lakiernikom przekazanie kompleksowej wiedzy na temat wad lakierniczych. Omówienie wad, rozpoznanie przyczyn ich powstania i opanowanie metod napraw jak również wskazanie rozwiązań. Idealnie nadaje się dla wszystkich lakierników, którzy opanowali kompleksową wiedzę wszystkich produktów i metod napraw produktami TURBO Umiejętność rozwiązywania problemów związanych z użyciem produktów lakierniczych. Ograniczenie do minimum ilości reklamacji co ma zagwarantować najwyższej klasy wykończenie oraz wysoką niezawodność procesu i przepływu napraw w warsztacie lakierniczym.
Kolorystyka 2 Te seminarium szkoleniowe ma na celu zapewnienie lakiernikom przekazanie kompleksowej wiedzy na temat doboru i postrzegania kolorówi ich właściwego stosowania w środowisku lakierni. Nadaje się głównie lakierników i lib pracowników mieszalni lakierów, którzy znają systemy mieszalnicze TURBO®. Umiejętność doboru kolorów, prawidłowe postrzeganie barw, rozpoznanie zależności pomiędzy rodzajami srebra, miksów perłowych i xirallic oraz ich wpływ na kolor, flop i odcień. Określenie czynników wpływających na odcień kolorystyczny i efektywność jego doboru. Wykonywanie prawidłowych natrysków próbnych
Umiejętność praktycznego stosowania Spectrophotometru